Meyve İsimlerinin Daha Önce Duymadığınız Anlam ve Kökenleri

2086

Türk adetlerinde yemek yemeden sofradan kalkılmaz. Akşam ziyareti olsun sabah ziyareti olsun misafire meyve sunulmadan gönderilmez. Peki meyve isimlerinin kökeni ve anlamlarını hiç araştırdınız mı?

meyve isimleri

Üzüm kelimesi üzüntü kelimesiyle kökteş. Her ikisi de Türkçe üz- kırmak, koparmak fiilinden geliyor. Biri bizi üzünce üzüm gibi koparmış kırmış oluyor. Haliyle üzüm üzüm üzülürüz.

meyve isimleri üzüm

Portakal kelimesi pek çoğunuzun malumu olduğu üzere Portekiz özel adından geliyor. Uzakdoğu’dan Portekizli tüccarlar aracılığıyla batıya gelen portakal haliyle dağıtım merkezinin adıyla anılmış ve bu şekilde kalmış.

meyve isimleri portakal

Küçükken portakalın küçük kardeşi sandığımız, parmaklarımıza yüzük yaptığımız mandalina Çin kökenli bir meyve. Kelime Portekizce mandarinadan geliyor. Eski Çin yönetici sınıfı mandarinlerin giydiği safran rengi giysiden ötürü meyvenin böyle adlandırıldığı rivayet ediliyor.

meyve isimleri mandalina

Şimdi etimolojisi tartışmalı bir meyveye, böğürtlene gelelim. Birinci görüş kelimenin Türkçe böğürten dikenleriyle insanı ve hayvanları bağırtan çalıdan geldiği yönünde. İkinci görüş ise kelimenin Türkçe bük- sık çalılık kökünden geldiği yönünde.

meyve isimleri böğürtlen

Ağızlarda acımsı bir tat bırakan ve Jamaika kökenli olan greyfurt meyvesinin adı İngilizce grape, üzüm salkım ve Fransızca fruit meyve sözcüklerinin bileşiğidir. Malum meyve ağaçta salkım halinde yetiştiği için bu ad verilmiş.

meyve isimleri greyfurt

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma meyvesinin adı Farsça Xormak ‘yemiş’ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça Xordan, Xor ‘yemek’ sözcüğünden türetilmiştir.

meyve isimleri hurma

Limon ilavesiyle daha bir güzel olan avokado, Aztek dilinde ahuacatl ‘testis,husye’ sözcüğünden alıntı. Aztekler çekirdeği nedeniyle bu şekilde isimlendirmiş.

meyve isimleri avokado

Çikita muz Chiquita, ya da eski ismiyle United Fruit Company, Latin Amerika’da her taşın altından çıkan bir şirket. Aynı ülkemizde kağıt mendile Selpak mendil dediğimiz gibi şirketin ismi ile bütünleşmiş bir meyve haline geldi.

meyve isimleri muz

Deveci armudu Meyveciliğe özel bir ilgisi olan Deveci ailesinin gebze yakınlarında yine kendi adları ile anılan çiftliklerinde ürettikleri ülkenin ilk deneysel meyvesi.

meyve isimleri armut