İş Hayatında Kadın Savaşları: Kraliçe Arı Sendromu

675

Kraliçe Arı Sendromu, çalışma hayatında karşımıza sıkça çıkıyor. Özellikle üst yönetimde çalışan kadınların, diğer kadınları ezerek, yok sayarak onları yönetme durumudur. Bir nevi iş hayatında kadın savaşları diyebiliriz.

Kadın çalışanın, diğer kadın çalışanlara yaptığı mobbing, Kraliçe Arı Sendromu olarak tanımlanabilir. Yapılan araştırmaya göre bu durum, sadece iş hayatında yaşanmıyor. Normal hayatta da kadınlar hemcinslerine, erkeklere oranla daha kaba davranıyor ve kadın savaşları normal hayatta da devam ediyor.

iş hayatı

İŞ HAYATI ARI KOVANINA BENZER

İş hayatında da pek çok kadın Kraliçe Arı olmak için mücadele eder. Kadınların birçok alanda daha başarılı olması nedeniyle çalışan kadın sayısı bir hayli arttı. Özellikle üst düzey yönetici pozisyonunda kadınlara sıkça rastlanmaya başlandı. Fakat yapılan araştırmalar, kadın çalışanların erkek yöneticiyi tercih ettiğini ve yükseldikçe etrafında diğer kadın çalışanları istemediğini gösteriyor.

iş hayatında kadınlar

Kraliçe arılar, iş hayatında varlıklarını sürdürebilmek için erkekler gibi davranmak zorunda olduklarını düşünürler. Kabul görmek için erkek gibi davranırlar ve bunu diğer kadın çalışanlara uygularlar. Diğer kadınların rekabet etmesi engellenmeye çalışılır. Kendisine bağlı çalışan hiçbir kadının yükselmesini istemezler.

KRALİÇE ARI YÖNETİCİLERİN ÖZELLİKLERİ

Kendine rakip gördüğü diğer kadınları küçümseyerek bertaraf etmeye çalışmak, erkek tutumlarını benimseyerek en sert şekliyle kadın çalışanlara karşı kullanmak, kendisinin dahil olmadığı çalışmaların başarılı sonuçlarını göz ardı etmek.

iş hayatında kadın savaşları

Kendisine bağlı çalışan kadınların kariyer anlamında gelişmesini, terfi etmesini ve sevilmesini istemiyor. Konumunu koruma içgüdüsüyle kadın çalışanlarını davranış tarzı ve hitap biçimi ile aşağılayarak kendi bölgesinden uzaklaştırmak istiyor.

Kadın çalışanlarını aşırı strese maruz bırakarak hata yapmaya itiyor. Tehlike olarak gördüğü kadın çalışanın diğer çalışanlar tarafından dışlanmasını sağlamak amacıyla onu küçük düşürmeye, dedikodusunu yapmaya, özel yaşamında bir sorunu var ise bundan faydalanmaya uğraşıyor.

Kraliçe Arı Sendromu

Onu görmezden gelerek verimliliğini düşürüp, her konuda izole ediyor. Rakip gördüğü astına “sen yoksun” mesajı veriyor.

KADIN ÇALIŞANLAR NELERE MARUZ KALIYOR?

Kaba davranışlara maruz kalıyor. Kariyer fırsatları ve terfi süreçleri söz konusu olduğunda bu kişiler tarafından küçümsenip, engelleniyor. Motivasyon bozukluğu ile yoğun stres altında çalışıyor. Fiziksel ve psikolojik olarak diğer çalışanlara oranla daha fazla yıpranıyor.