Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olanlara Öneriler

304

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun erkek yaşlarda tespit edilmesi, çocuğun ilerideki yaşamı için kaliteyi önemli derecede arttırır.

Dikkat Eksikliği

Problemin geç farkedilmesi ve gerekli müdahalenin yapılmaması durumunda, ergenlikte ve yetişkinlikte ciddi problemler yaşanabilir. Hiperaktivite bozukluğu, erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha fazla görülüyor.

Çocuklarda Dikkat Eksikliği

Uzman Klinik Psikolog E. Efsun Tatar Tuna: “Erkek çocuklarda genellikle hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri ön planda iken, kız çocuklarda daha çok dikkat eksikliği belirgindir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu her kültür ve toplumda görülen bir bozukluktur. Toplumda görülme sıklığı yaklaşık yüzde 5-6 civarındadır” dedi.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU NEDİR?

Kişinin yaşı ve gelişimine uygun olmayacak derecede hareketli olması durumu, hiperaktivitedir. Hiperaktivite bir psikiyatrik bozukluktur. Zaman zaman bütün çocuklarda aşırı hareketlilik olabilir.

Dikkat Eksikliği Belirtileri

TANI KONULMASI

Çocuklara tanı konulabilmesi için belirtilerin 7 yaşından önce, birden fazla ortamda, hayatı olumsuz derecede etkileyecek derecede olması gerekir. Önceden böyle bir sorunu olmadığı halde sonradan aşırı hareketli olan, okulda farklı evde farklı davranan çocuğa, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi koymak yanlış olur. Bu çocuğun yaşadığı problem için farklı bir neden aranmalıdır.

Dikkat Eksikliği Tanısı

BELİRTİLER NELERDİR?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda 3 önemli belirti vardır. Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik. Kişinin dikkat süresi ve yoğunluğu, yaşına göre olması gerekenden azdır. Dikkatin belirli bir noktaya odaklanamaması, uyaranlar olduğunda dikkatin hemen dağılması, unutkanlık, eşyaları kaybetme belirtileri kendini gösterir.

Dikkat Eksikliği Tanımı

Kimsenin farketmediği şeyleri farkeden çocukta dikkat eksikliği olmadığını söylemek yanlıştır. Dikkat eksikliğinde kişi, hiçbir şeye dikkat etmez diye bir şey yoktur. Aksine kişi, belirli bir noktaya odaklanamaz. Dikkatin başka yerlere kayması ile kişi, yaptığı işi hemen bırakma eğilimindedir.

5-6 yaş çocuğu için normal kabul edilen dikkat süresi yoğunluğu, 12 yaşındaki bir çocuk için dikkat eksikliğine işaret edebilir.

Dikkat Eksikliği Nedir

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin dikkat eksikliği ölçütleri:

1. Belirli bir işe ya da oyuna dikkatini vermekte zorlanır.

2. Dikkati kolayca dağılır.

3. Dikkatsizce hatalar yapar.

4. Başladığı işi bitiremez.

Dikkat Eksikliği Tedavisi

5. Kendisiyle konuşulurken dinlemiyormuş gibi görünür.

6. Görev ve etkinlikleri düzenlemekte zorlanır.

7. Yoğun zihinsel çaba gerektiren işleri yapmaktan kaçınır (ev ödevi, okulaktiviteleri gibi).

8. Etkinlikler için gereken eşyaları kaybeder.

9. Günlük etkinliklerde unutkandır.